Home > KNOWLEDGE > ความหมายของอากาศยาน (Aircraft Meaning)

ความหมายของอากาศยาน (Aircraft Meaning)

คำว่า Aircraft เกิดจากการผสมคำสองคำ คือ Air (อากาศ) + Craft (ยานหรือพาหนะ)  ซึ่งหมายถึง ยานหรือเครื่องที่เคลื่อนที่ไปได้ในอากาศด้วยปฏิกิริยาแห่งอากาศหรือแรงทางอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)

ประเภทของอากาศยานสามารถแบ่งได้ตามข้อพิจารณา โดยทั่วไปอากาศยานสามารถได้ 2 ประเภทหลักตามลักษณะของปีก คือ

  1. เครื่องบิน (Airplane, Plane หรือ Aeroplane) คือ อากาศยานที่มีปีกยึดติดกับลำตัว (Fixed Wing)

 

 boeing-787-10-dreamliner

 รูปที่ 1 ภาพเครื่องบิน โบอิ้ง B787

  1. เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter) หรือ อากาศยานปีกหมุน  คืออากาศยานที่มีปีกหมุนรอบแกนแนวตั้งฉากกับลำตัว

 AW139

รูปที่ 2 ภาพเฮลิคอปเตอร์ AW139

 

ความแตกต่างระหว่างอากาศยานทั้งสองประเภท คือ ปีก ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่ทำให้เกิดแรงยกโดยปีกของเครื่องบินจะยึดติดกับลำตัวและอาศัยการเคลื่อนที่ของเครื่องบินโดยแรงขับ (Thrust) จากเครื่องยนต์ทำให้เกิดแรงยกกระทำต่อปีกทำให้เครื่องบินสามารถลอยได้ในอากาศ

ขณะเดียวกัยการสร้างแรงยกของเฮลิคอปเตอร์เกิดจากการทำให้ปีกสามารถหมุนรอบแกนโดยมีระนาบการหมุนขนานหรือทำมุมไปกับแนวลำตัวหรือพื้นดินเพื่อทำใหเกิดแรงยกและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

 

ที่มารูปภาพ

—————

รูปที่ 1 : รูปจาก www.ubergizmo.com

รูปที่ 2 : รูปจาก www.wigiwan.com

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page