Home > AERO NEWS > อากาศยานพาณิชย์ > การบินไทยขาย A340-500 ให้กองทัพอากาศ 1.745 พันล้านบาท

การบินไทยขาย A340-500 ให้กองทัพอากาศ 1.745 พันล้านบาท

Airbus340-500

 

รายงานข่าวล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายเครื่องบิน A340-500 ทะเบียน 698 HS-TLC นามพิษณุโลก จำนวน 1 ลำ แบบแพ็คเกจรวมเครื่องยนต์อะไหล่ 1 เครื่องยนต์ (ESN71270) และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อการใช้งานเครื่องบิน พร้อมพ่นสี ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมช่าง นักบิน และลูกเรือ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่นั่ง พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเครื่องบินกลับมาใช้งานให้กับกองทัพอากาศจำนวนเงิน 1.745.3282 ล้านบาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยมีพลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ฝ่ายผู้ซื้อ) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายผู้ขาย)

 

ที่มาของข่าว : http://www.oknation.net/blog/akom/2016/05/17/entry-1

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย

Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page