Home > AERO ARTICLES > ธุรกิจการบิน > หลังม่านในเครื่องบินมีอะไร

หลังม่านในเครื่องบินมีอะไร

ThaiSmileSign

วันนี้ผมได้มีโอกาสโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยสมาย์เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมที่หาดใหญ่ เมื่อเครื่องบินวิ่งขึ้นและวางตัวในแนวระดับเรียบร้อยแล้ว พนักงานต้อนรับเริ่มให้บริการด้านอาหาร โดยพนักงงานต้อนรับท่านหนึ่งได้ปิดม่านกั้นระหว่างห้าแถวหน้าซึ่งเป็นแถวที่นั่งระดับ Premium แล้วนำป้ายผ้ามาติดที่เขียนข้อความคือ “สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียม” ในบรรทัดแรก และบรรทัดที่สองเป็นภาษาอังกฤษ คือ Premium Economy Class Only และบรรทัดที่สามเป็นภาษาจีนที่น่าจะมีความหมายเดียวกัน

นับว่าเป็นการตลาดและการโฆษณาอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมได้เคยเจอมา เนื่องจากโดยทั่วไปเครื่องบินขนาดใหญ่ ประเภทสองทางเดิน (Twin Isles) จะมีการแบ่งแยกชั้นโดยสารชัดเจนเช่นระหว่างชั้นประหยัด (Economic Class) กับชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือชั้นหนึ่ง (First Class) และเป็นที่รู้กันแน่นอนถึงความแตกต่างระหว่างชั้นการเดินทางทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่นั่งที่ใหญ่และสะดวกสบายกว่า การบริการและอาหาร อีกทั้งที่สำคัญราคามย่อมแตกต่างกันด้วย

แต่สำหรับเครื่องบินประเภททางเดินเดียว (Single Isle) ที่มีนั่งอยู่ประมาณ 120-160 ที่นั่ง สายการบินจะไม่จัดทำที่นั่งให้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากความคุ้มค่าต้องจัดให้มีจำนวนที่นั่งให้มากที่สุด ดังนั้นแนวทางที่จะแบ่งแยกจึงไม่ได้แบ่งแยกเป็นชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง จึงมีเพียงแค่ Premium โดยจะมีความแตกต่างกันเช่น ได้นั่งแถวหน้า ได้รับอาหารลักษณะพิเศษ การได้เรียกขึ้นอากาศยานก่อน และการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก

ดังนั้นไม่ว่าสายการบินไทยสไมล์จะมีเหตุผลประการใดหรือไม่ ที่ติดป้ายดังกล่าว เป็นการประสบความสำเร็จในด้านการตลาดและด้านโฆษณา โดยเป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ที่ได้อ่านป้ายนั้นว่าเบื้องหลังม่านนั้น มีการบริการที่พิเศษกว่าตัวเองอย่างไร อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการสิ่งที่ดีกว่า หากว่ามีความสามารถหรือโอกาสที่จะทำได้ ซึ่งตรงจุดนี้ขึ้นกับว่าสายการบินมีการบริการที่แตกต่างกันอย่างระหว่างชั้นปกติกับ Premium เมื่อเปรียบเทียบกับค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น

ในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณไอศกรีมมะม่วงที่ทางสายการบินไทยสไมล์ได้มอบให้กับผู้โดยสารทุกท่าน เสิร์ฟในแพคเกจที่สวยงาม และรสชาติก็อร่อยมากมา ณ ที่นี้ด้วย

 

By : PanomAero

ขอขอบคุณ : ไทยสไมล์แอร์เวย์

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page