Home > AERO CLIP

AERO CLIP

MC-21 บินเที่ยวแรก

  ที่มาของข่าว : https://www.youtube.com ที่มาของภาพ : https://www.flightglobal.com ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย   Read More »

การสร้างเครื่องบินโบอิ้ง B787-9

การสร้างเครื่องบินโบอิ้ง B787-900 Dreamliner ของ British Airways   ที่มาของคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=SJZk9vNS8NE ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ Read More »

การสร้างเครื่องบิน B737

การสร้างเครื่องบิน ฺB737 ที่มาของคลิป https://www.youtube.com/watch?v=WyDy-KdMGEA ขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ Read More »

การทำงานของเครื่องยนต์เจ็ต

การทำงานของเครื่องยนต์เจ็ต   ที่มาของคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=KjiUUJdPGX0 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ Read More »

อากาศยานบินได้อย่างไร

อธิบายการบินได้ของอากาศยาน   Read More »

แนะนำเครื่องบิน C919

แนะนำเครื่องบิน C919 โดย BBC   Read More »

การบินเที่ยวแรก C919

การบินเที่ยวแรกของเครื่องบิน Comac 919 Read More »

การส่ง Falcon 9 เข้าสู่ห้วงอวกาศและ Stage 1 Landing

  ที่มาของวิดิโอ : www.youtube.com Read More »

เครื่องบินเร็วกว่าเสียงเป็นจริงได้หรือไม่

  ที่มา : www.youtube.com Read More »

Aero India 2015 Air Show in Bangalore

Aero India 2015 Air Show in Bangalore Read More »